PRIMER - SƠN LÓT

PRIMER - SƠN LÓT

PRIMER - SƠN LÓT

Liên hệ: 0913.226.776 - 024.3.85.38.38

 • Chi tiết
 • PRIMER - Sơn lót - TOP COAT - Sơn phủ
  Surface: Bề mặt: matt, high gloss
  Glossiness: Độ bóng: 50%, 70%
  White paint: Sơn trắng
  Hardener: Chất làm cứng
  Manufacturer : Shojis paint JS Co. made in China

  Shojis  Sắc Màu Sang Trọng

 •  

  sơn shojissơn shojissơn shojissơn shojissơn shojissơn shojissơn shojissơn shojis